Tisztelt Madocsai Polgárok!

Az elmúlt hónapokban úton-útfélen, a hivatalban és az utcán sok szó esett a tervezett homok- és kavicsbányáról. Sok szó esett, sok dologról. Néha pontosan, gyakran pontatlanul. És van néhány olyan dolog is, ami eddig szóba sem került. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy a tervezett beruházásért felelős személy(ek) szemszögéből is tájékoztassuk Önöket a tervezett projektről. Eddigi munkáink és tapasztalataink alapján ugyanis azt valljuk, hogy a közös gondolkodás és az együttműködés az, ami eredményre vezet, és ami a gazdasági programok megvalósulása mentén a közösségek fejlődését előbbre viszi.

Magyarországon élő, magyar vállalkozók vagyunk, a világ menetéről az Önökéhez hasonló tapasztalatokkal rendelkezünk. Pontosan értjük, hogy egy “leendő szomszéd” esetén miért merül fel a bizonytalanság, miért születik rengeteg kérdés, és miért tűnik elsőre jó ötletnek az elzárkózás. Kicsit távolabbra nézve azonban érdemes párbeszédet kezdeni egymással. Ez vezetett bennünket akkor is, amikor a terveinket bemutattuk a madocsai önkormányzatnak, majd elképzeléseinket 2017 augusztusában, egy lakossági fórumon is megismerhették. És ez vezet bennünket most is, amikor – a félreértett és félreértelmezett információk miatt kialakult ellenkezést látva – folytatni szeretnénk ezt a párbeszédet.

Az időközben megindított hatósági eljárások részeként azóta a környezetvédelmi hatóság közzétette a hivatalos környezetvédelmi hatástanulmányt, amely a független szakértők számára egyértelműen mutatja: a beruházás Madocsa és a kistérség számára nem jelent reális veszélyt. Sokkal inkább esélyt, és olyan lehetőségeket, amelyek korábban elkerülték a települést.

Szándékaink tiszták, a Madocsának is komoly lehetőséget jelentő bányát hazai tőkéből tervezzük megnyitni. A szükséges engedélyek megszerzését követően a mindenkor érvényes törvények és helyi rendeletek betartása mellett, folyamatos hatósági kontroll mellett kívánunk tevékenykedni.

Minden jó szándékunk ellenére a bánya létesítésének terve néhányukban komoly indulatokat keltett. Rémhírek keltek lábra, nem létező összefüggések és következtetések felsorolásával. Ezek a tervezett bányával és annak jövőbeli működésével nem összeköthetők! A bányanyitással kapcsolatos információk sosem voltak titkosak. Az alaptalan híresztelések csak arra jók, hogy szakmai hitelességünket rontsák, és hogy szélsőséges esetben, elvegyék Madocsától a beruházás megvalósulásával megragadható esélyt.
Mi minden kérdésre készséggel válaszolunk! Kérjük, ha a bányával kapcsolatban van Önnek, családtagjainak, barátainak, szomszédjainak bármilyen kérdése, vagy észrevétele, ossza meg velünk elérhetőségeinken! Ugyanígy várjuk javaslatait is, akár a leendő újrahasznosításra, akár olyan egyéb programok megvalósítására, amiben Madocsa együttműködő partnereként segítségükre lehetünk.

A nevünket, arcunkat, tőkénket adjuk ehhez az évtizedekre szóló vállalkozáshoz, komoly felelősséget vállalunk tetteinkért. Készek vagyunk további garanciákat is vállalni, maximális együttműködésben Önökkel, az Önkormányzattal.

Mivel nyílt párbeszédre a továbbiakban is szeretnénk alkalmat teremteni a madocsai lakosok számára, ezért folyamatban van több lakossági információs beszélgetés időpontjának egyeztetése is. Amint ebben eredményre jutunk, meghívónkat közvetlenül juttatjuk el Önökhöz, és bízunk benne, hogy élni fognak a személyes találkozás lehetőségével!

10 TÉNY a Madocsa határába tervezett kavics- és homokbányáról

1. Kezdetektől nyílt lapokkal tárgyalunk

jó szomszédként kopogtunk be, az Önkormányzatot tájékoztattuk szándékainkról, ezért értetlenül állunk a tényeket mellőző hangulatkeltés előtt. Ennek ellenére töretlenül hisszük: a madocsaiak többsége kíváncsi a tényekre, mi minden érdemi információt megosztunk velük.

2. Azért Madocsán, mert

mellette szól a Dunához közeli (olcsó és környezetbarát szállítás), kedvező fekvés, a kellő mennyiségű és minőségű ásványanyag. A terület jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll, sok részen ártér, belvíz által veszélyeztetett terület. A bánya a település bevételeit is növeli, a telkekért tisztességes árat fizetünk a tulajdonosoknak. A visszamaradó tóként rekultivált területet pedig Madocsának adjuk vissza, hogy saját szándékai szerint hasznosítsa.

3. Paksnak is fontos

potenciális, igen közeli felhasználó lehet Paks 2., illetve a korábbi blokkok leállításával Paks 1. is. Északi irányból – a solti zátony miatt – nagyon szűk intervallumban lehetne szállítani, a térségben meghatározó beruházásokhoz folyamatosan délről sokkal költségesebben, ráadásul csak külföldről, legközelebb Szerbiából lehet a célnak megfelelő kavicsot beszerezni. Mivel Magyarországnak mindegyik “más megoldás” ráfizetést jelent, a megvalósulás nemzetgazdasági szempontból is fontos lehet.

4. Nincsenek veszélyben a térség vizei

sem Madocsán, sem a tőle 1 kilométerre lévő bányában. A bánya természetes velejárója egy tó kialakulása, ami a híresztelésekkel ellentétben a legkevésbé sem a madocsai kutak vizéből, hanem a bánya közvetlen környezetének természetes vízgyűjtő funkciójából, esővízből és a területen már meglévő, dinamikusan mozgó talajvízből ered.

5. Sok jó példa van Magyarországon a Madocsán is tervezett kitermelési technológiával művelt és már rekultivált kavics- és homokbányára (Gyékényes, Győr térsége, Délegyháza térsége, stb.).

A visszamaradó bányatavak megfelelő hasznosításával az érintett települések sok esetben jelentős jóléti és turisztikai előnyökhöz jutottak.

6. A vízi szállítás a cél

ez a legkedvezőbb, legkörnyezetkímélőbb mód, de mivel erre még nincs engedély, ezt a szállítási módot a közúti szállítást kiváltó alternatív lehetőségként vizsgálhatta a hatástanulmány. Viszont mind gazdasági, mind környezeti szempontok miatt egyértelműen vízi szállítást tervezünk, ehhez a kikötő engedélyezési lépései folyamatban vannak már.

7. Nem egyszerre történik a bányaművelés, hanem évek alatt halad.

A legvégső állapot esetében is több mint egy kilométerre lesznek a teleptől a madocsai és a Duna másik oldalán lévő hartai ingatlanok. A hatástanulmányban kiszámított közel 42 éves működési időtartamhoz képest a bánya tényleges működési idejét sok tényező (pl.. piaci igények, tényleges bányatelek nagyság stb.), de többek között az engedélyező hatóságok határozzák majd meg: bányászati tevékenységeknél előírás, hogy többszöri és megújuló jóváhagyási eljárásokban kell igazolni a bánya további működtetésének a megfelelősségét.

8. Csak a bánya és az aktuális termelési terület közvetlen körzetében mutatható ki például zaj- és porterhelés

mondjuk, mint egy tüzép-telep esetében. A bányamunkálatokat nem, de a két utcával odébb füvet nyíró, vagy földmunkát végző szomszédot fogják hallani.

9. Változni fog a táj, ez kétségtelen.

A mostani mezőgazdasági területhasználat, ártér átalakul, a bányászati tevékenység alatt és ez után sem kerülhetnek már ide a korábbi mezőgazdasági művelésből esetlegesen fakadó méreganyagok (permetanyagok, műtrágyák). A bányán belül egy védett, folyamatosan őrzött terület alakul ki, az élővilág számára új vizes élőhelyekkel, a tevékenység felhagyását követően csodálatos környezettel, tóval

10. Ami garantált:

  • Ellenőrizhető, számon kérhető működés, törvényi és hatósági garanciákkal.
  • Korszerűségéből és méretéből adódóan 5-10 új munkahely – ez pontosan ennyi család számára jelent stabil megélhetést.
  • Stabil, biztos jövedelemforrás Madocsának, ezáltal vágyott, de források híján eddig meg nem valósított fejlesztések indíthatóak el.
  • Olyan forrás elérhetősége, amiből Madocsa eddig (a környező településekkel ellentétben) kimaradt – vállalható keretek között és ellenőrizhető módon.
  • Partnerség egy olyan vállalkozással, amely stabil, magyar tulajdonú és hosszú távú elkötelezettséget vállal a madocsaiakkal.

KÉRDÉS-VÁLASZOK kavicsbánya-létesítés témakörben

Jó szomszédként már a legelején mi kopogtunk be Önökhöz. Az Önkormányzat fogadott, és először támogatott is minket. A kutatási eredményekről és a tervezett további lépésekről is beszámoltunk, de persze látjuk, vannak, akiknek nem célja a tények megismerése, csak a hangulatkeltés. Ennek ellenére töretlenül hisszük: a madocsaiak többsége kíváncsi a tényekre, mi pedig minden érdemi információt megosztunk velük.

Madocsa választott Önkormányzatával egyeztettünk a kezdetek óta. Ez az a testület, amelyik jogosult a lakosság képviseletére. De ezen felül vállaltuk, hogy segítjük az Önkormányzatot döntések meghozatalában azzal, hogy őszinte, nyílt és tényekre alapozott tájékoztatással fordulunk a lakosság felé is.

Az ásványi nyersanyagok előfordulását, lelőhelyeit nem az ember, hanem a természet erői alakították ki. Aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik, és vállalja is annak költségeit, hogy egy célzott kutatással igazolja a feltételezett ásványi anyag meglétét, az pozitív eredmények esetén, általában, a hasznosításon is tovább dolgozhat.

Társaságunk jelenleg elsősorban frissbeton gyártással foglalkozik, és jól ismeri a hazai alapanyagok (homok, kavics) beszerzési lehetőségeit, nehézségeit.

A madocsai ásványvagyon-lelőhely ipari termelésre alkalmas mennyiségű és minőségű, gazdaságosan kitermelhető anyagot tartalmaz, és a Dunához közeli helyzete környezetbarát szállítást tesz lehetővé. Potenciális felhasználója lehet a bányának Paks 2., illetve a korábbi blokkok leállításával kapcsolatban időszerű munkálatok miatt Paks 1. is. Minden más bánya sokkal messzebb helyezkedik el, tehát egy közeli felhasználónak csak drágább beszerzést tesz lehetővé. Ráadásul, északi irányból a solti zátony hajózhatósága kiszámíthatatlan az ellátásbiztonság szempontjából, délről pedig sokkal költségesebben, csak külföldről, legközelebb Szerbiából lehet a célnak megfelelő kavicsot beszerezni. Magyarországnak mindegyik más „megoldás” ráfizetést jelent.

A kutatási terület 139 hektár volt, ezen belül lehet kijelöltetni a bányatelket, vagyis azt a területet, amely magába foglalja a bánya mindenkori létesítményeit (a letakarított humusz- és meddődepóniákat, a kiszolgáló létesítményeket, a berendezéseket stb.) és a kitermelést biztosító bányaüzem területét.

Még vizsgáljuk, hogy a konkrét esetben mekkora bányát célszerű engedélyeztetni, illetve üzemeltetni, de ettől függetlenül, a termelés kb. 10 hektáros területtel indulhatna, és évente közel ennyivel bővülne, ha egy rövidebb, intenzív kitermeléssel számolunk.

A tervezett bányatelek lehetséges legközelebbi pontja és a madocsai lakóépületek, védett létesítmények közötti távolság több mint 1 km lenne, nagyjából ugyanannyi, mint a Duna másik oldalán fekvő Harta legközelebbi házai és a bányatelek Duna felőli pontja között.

A tervezett napi üzemidő maximum két műszakos, éjszaka nem lesz munkavégzés.

A bánya méretéből és a termelés technológiájából fakadóan, közvetlenül a bányaüzemi technológiában várhatóan legfeljebb 5-10 fő dolgozik majd a bánya területén, de számolni kell a foglalkoztatás tekintetében azokkal a járulékos szolgáltatásokkal is, amelyet egy ekkora beruházás nyilvánvalóan igényelni fog, és amely szintén a helyben lakók megélhetési lehetőségeit fogja kedvezően befolyásolni.

Csak az iparűzési adóból már fix, közel 10 millió forintos nagyságrendű bevétele keletkezhet a településnek. Ehhez adódnak olyan egyéb bevételi források, amelyek megállapodástól függőek – legyen az pl. az ide bejelentett járművek adója, vagy éppen a telekadó. A cégcsoport TAO befizetése az idén 75 millió forint volt.

Készek vagyunk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten, jó szomszédként a település választott vezetőivel egyeztetve segítsük azoknak a terveknek a megvalósítását, amelyekre az utóbbi időben forráshiány miatt nem volt Madocsának lehetősége.

Rólunk

A BET-BAU Kft. egy 2010-ben alapított projektcég, elsősorban építőipari tevékenységekkel és beruházásokkal foglalkozó magyar vállalkozás, amely 2016-ban 7,5 millió forintos árbevétellel, 21,5 millió Ft-os mérlegfőösszeggel rendelkezett. Az elért sikerek hátterében egy több mint 10 éves szakmai múlttal rendelkező magyar cégcsoport támogatása, tulajdonosi bizalom áll. Számok tekintetében a cégcsoport 2015-ös évi összárbevétele több mint 10,5 milliárd forint volt, ~2,5 milliárd forintos eredménytartalom mellett. A 2016-os árbevétele közel kétmilliárd forint, közel 300 millió forint eredménytartalom mellett, amely mutatók jól tükrözik, hogy a beruházás vállalásaihoz szükséges források minden esetben rendelkezésünkre állnak. Foglalkoztatottak tekintetében a csoport jelenleg közel félszáz munkatárssal bír.
Kollégáink és a közösség jóléte legalább olyan fontos számunkra, mint a jól és garanciával elvégzett munka. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt néhány év során folyósított támogatásaink összege, amely elérte a 307 millió forintot. Akiknek segíthettünk, meglehetősen széles körben tevékenykednek, hiszen a szekszárdi óvodáktól kezdve a pécsi sportolókon át egészen a siófoki kézilabdázókig nyújthattunk támogatást – jobb eredmények eléréséhez, vagy éppen egy közösség építéséhez, oktatási környezet szépítéséhez. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeknek a folyamatoknak részesei lehettünk!
Hiszünk benne, hogy a sikerhez vezető utat az őszinte kommunikáció és partneri együttműködés kíséri.

Lépj kapcsolatba elérhetőségeink egyikén